Ebook PDF Piano For Dummies tiếng Anh

Giáo trình Piano cơ bản dành cho người mới học đàn piano – Ebook Piano for dummies với những bài học đơn giản với nhiều thể loại nhạc, phù hợp với những bạn chưa biết gì về đàn Piano và khá tiếng Anh, mà căn bản quyển sách trình bày cũng dễ hiểu nên không đòi hỏi nhiều về tiếng Anh.

ebook-piano-for-dummies
Ebook Piano for dummies

Tải giáo trình Paino for dummies (PDF): https://drive.google.com/open?id=0Bzu4cjlF2_tJUFBETFFmUVJReTQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *