Hợp Âm Chiếc Đồng Hồ Thần Kỳ

Hợp Âm Chiếc Đồng Hồ Thần Kỳ

Capo 3

Tích tắc tích tắc tích [C]tắc chiếc đồng hồ băng qua thời [Dm]gian

Đưa em rong chơi tương [G]lai hay lùi [F]ngược đi về quá [C]khứ

Đung đưa đung đưa đung [F]đưa thân đồng hồ trông giống xe [C]bay

Tích tắc tích tắc tích [Dm]tắc chiếc đồng [G]hồ băng qua thời [C]gian

Đi trong tương [F]lai ô kìa thành phố đĩa [G]bay

Đi qua quá [Dm]khứ anh [G]hùng áo vải vì [C]dân

Đi trong tương [F]lai diệu kỳ cuộc sống mai [G]sau

Đi qua quá [Dm]khứ oai [G]hùng lịch sử ngàn [C]năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *