Hợp âm cơ bản

hop-am-si-truong-B

Hợp âm Si trưởng (B)

Cấu tạo hợp âm Si trưởng (B) Bậc 1 Bậc 1 rất dễ để tìm, đó chính là tên của hợp âm trưởng. Bậc 1 của hợp âm Si trưởng là B. Bậc 3 Bậc …
hop-am-fa-truong-F

Hợp âm Fa trưởng (F)

Cấu tạo hợp âm Fa trưởng (F) Bậc 1 Bậc 1 của hợp âm luôn dễ tìm nhất vì đó cũng chính là tên của hợp âm. Bậc 1 của hợp âm Fa trưởng là …
hop-am-mi-truong-E

Hợp âm Mi trưởng (E)

Cấu tạo hợp âm Mi trưởng (E) Bậc 1 Bậc 1 là nốt thấp nhất trong hợp âm, là điểm mốc để tìm 2 bậc còn lại dựa trên nguyên tắc cấu tạo của hợp …
hop-am-re-truong-d

Hợp âm Rê trưởng (D)

Cấu tạo hợp âm Rê trưởng (D) Bậc 1 Một cách dễ dàng để xác định bậc 1 hợp âm trưởng, đó là tên của hợp âm cũng chính là nốt ở bậc 1. Hợp …
hop-am-do-truong-C

Hợp âm Đô trưởng (C)

Câu tạo hợp âm Đô trưởng Bậc 1 Bạn sẽ không cảm thấy khó khăn khi tìm bậc 1 của hợp âm Đô trưởng (C), bởi tên hợp âm đã nói lên điều đó – …