Hợp âm Đô chủ âm thứ 7 – C7

hop-am-do-chu-am-thu-7-c7

Hợp âm Đô chủ âm thứ 7 (C7)

Cấu tạo hợp âm Đô chủ âm thứ 7 (C7)

Hợp âm Đô chủ âm thứ 7 (C7) có cấu tạo tương tự như hợp âm Đô trưởng (C), chỉ cần thêm âm bậc 7 là Si giáng (Bb).

Thế đảo hợp âm Đô chủ âm thứ 7 (C7)

hop-am-do-chu-am-thu-7-c7-the-dao

Hợp âm Đô chủ âm thứ 7 (C7) – Thế đảo

>>> Review Khóa học Piano online 10 ngày biết đàn

Xem thêm:


Leave a Reply