Hợp âm Đô trưởng (C)

hop-am-do-truong-C
Hợp âm Đô trưởng (C)

Câu tạo hợp âm Đô trưởng

Bậc 1

Bạn sẽ không cảm thấy khó khăn khi tìm bậc 1 của hợp âm Đô trưởng (C), bởi tên hợp âm đã nói lên điều đó – chính là nốt Đô (C).

Bậc 3

Bậc 3 của hợp âm Đô trưởng là nốt Mi (E). Bậc 3 có khoảng cách 2 cung so với bậc 1.

Bậc 5

Bậc 5 của hợp âm Đô trưởng là nốt Sol (G). Bậc 5 có khoảng cách 1,5 cung so với bậc 3.

Thế đảo hợp âm Đô trưởng

hop-am-do-truong-C-the-dao
Hợp âm Đô trưởng – Thế đảo 1
hop-am-do-truong-C-the-dao-2
Hợp âm Đô trưởng – Thế đảo 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *