hợp âm Fa chủ âm thứ 7 – F7

hop-am-fa-chu-am-thu-7-f7
Hợp âm Fa chủ âm thứ 7

Cấu tạo hợp âm Fa chủ âm thứ 7 (F7)

Hợp âm Fa chủ âm thứ 7 (F7) có cấu tạo tương tự như hợp âm Fa trưởng (F), chỉ cần thêm âm bậc 7 là Mi giáng (Eb).

Thế đảo hợp âm Fa chủ âm thứ 7 (F7)

hop-am-fa-chu-am-thu-7-f7-the-dao
Hợp âm Fa chủ âm thứ 7 – Thế đảo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *