Hợp âm Fa trưởng (F)

hop-am-fa-truong-F
Hợp âm Fa trưởng (F)

Cấu tạo hợp âm Fa trưởng (F)

Bậc 1

Bậc 1 của hợp âm luôn dễ tìm nhất vì đó cũng chính là tên của hợp âm. Bậc 1 của hợp âm Fa trưởng là Fa (F).

Bậc 3

Bậc 3 của hợp âm Fa trưởng là La (A), có khoảng cách từ bậc 1 là 2 cung.

Bậc 5

Bậc 5 của hợp âm Fa trưởng là Đô (C), cách bậc 3 1,5 cung.

Thế đảo hợp âm Fa trưởng (F)

hop-am-fa-truong-F-the-dao
Hợp âm Fa trưởng (F) – Thế đảo 1
hop-am-fa-truong-F-the-dao-2
Hợp âm Fa trưởng (F) – Thế đảo 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *