Hợp âm Fa trưởng (F)

hop-am-fa-truong-F

Hợp âm Fa trưởng (F)

Cấu tạo hợp âm Fa trưởng (F)

Bậc 1

Bậc 1 của hợp âm luôn dễ tìm nhất vì đó cũng chính là tên của hợp âm. Bậc 1 của hợp âm Fa trưởng là Fa (F).

Bậc 3

Bậc 3 của hợp âm Fa trưởng là La (A), có khoảng cách từ bậc 1 là 2 cung.

Bậc 5

Bậc 5 của hợp âm Fa trưởng là Đô (C), cách bậc 1 2,5 cung.

Thế đảo hợp âm Fa trưởng (F)

hop-am-fa-truong-F-the-dao

Hợp âm Fa trưởng (F) – Thế đảo 1

hop-am-fa-truong-F-the-dao-2

Hợp âm Fa trưởng (F) – Thế đảo 2

>>> Review Khóa học Piano online 10 ngày biết đàn

Xem thêm:


Leave a Reply