Hợp âm La chủ âm thứ 7 – A7

hop-am-la-chu-am-thu-7-a7
Hợp âm La chủ âm thứ 7

Cấu tạo hợp âm La chủ âm thứ 7 (A7)

Hợp âm La chủ âm thứ 7 (A7) có cấu tạo tương tự như hợp âm La trưởng (A7), chỉ cần thêm âm bậc 7 là Sol (G).

Thế đảo hợp âm La chủ âm thứ 7 (A7)

hop-am-la-chu-am-thu-7-a7-the-dao
Hợp âm La chủ âm thứ 7 – Thế đảo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *