Hợp âm La trưởng (A)

hop-am-la-truong-A

Hợp âm La trưởng (A)

Cấu tạo hợp âm La trưởng (A)

Bậc 1

Bậc 1 rất dễ nhận biết, đó chính là tên của hợp âm. Bậc 1 của hợp âm La trưởng (A) là A.

Bậc 3

Bậc 3 của hợp âm La trưởng là C#. Bậc 3 có khoảng cách 2 cung so với bậc 1.

Bậc 5

Bậc 5 của hợp âm La trưởng là E. Bậc 5 cách bậc 1 2,5 cung.

Thế đảo hợp âm La trưởng (A)

hop-am-la-truong-A-the-dao

Hợp âm La trưởng – thế đảo 1

hop-am-la-truong-A-the-dao-2

Hợp âm La trưởng – thế đảo 2

>>> Review Khóa học Piano online 10 ngày biết đàn

Xem thêm:


Leave a Reply