Hợp âm Mi chủ âm thứ 7 – E7

hop-am-mi-chu-am-thu-7-e7
Hợp âm Mi chủ âm thứ 7

Cấu tạo hợp âm Mi chủ âm thứ 7 (E7)

Hợp âm Mi chủ âm thứ 7  (E7) có cấu tạo tương tự như hợp âm Mi trưởng (E), chỉ cần thêm âm bậc 7 là Rê (D).

Thế đảo hợp âm Mi chủ âm thứ 7 (E7)

hop-am-mi-chu-am-thu-7-e7-the-dao
Hợp âm Mi chủ âm thứ 7 – Thế đảo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *