Hợp âm Mi trưởng (E)

hop-am-mi-truong-E
Hợp âm Mi trưởng (E)

Cấu tạo hợp âm Mi trưởng (E)

Bậc 1

Bậc 1 là nốt thấp nhất trong hợp âm, là điểm mốc để tìm 2 bậc còn lại dựa trên nguyên tắc cấu tạo của hợp âm. Bậc 1 của hợp âm Mi trưởng (E) là Mi (E).

Bậc 3

Bậc 3 của hợp âm Mi trưởng là Sol thăng (G#), cách bậc 1 2 cung.

Bậc 5

Bậc 5 của hợp âm Mi trưởng là Si (B), cách bậc 3 1,5 cung.

Thế đảo hợp âm Mi trưởng (E)

hop-am-mi-truong-E-the-dao
Hợp âm Mi trưởng – thế đảo 1
hop-am-mi-truong-E-the-dao-2
Hợp âm Mi trưởng – thế đảo 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *