Hợp âm Mi trưởng (E)

hop-am-mi-truong-E

Hợp âm Mi trưởng (E)

Cấu tạo hợp âm Mi trưởng (E)

Bậc 1

Bậc 1 là nốt thấp nhất trong hợp âm, là điểm mốc để tìm 2 bậc còn lại dựa trên nguyên tắc cấu tạo của hợp âm. Bậc 1 của hợp âm Mi trưởng (E) là nốt Mi (E).

Bậc 3

Bậc 3 của hợp âm Mi trưởng là Sol thăng (G#), cách bậc 1 2 cung.

Bậc 5

Bậc 5 của hợp âm Mi trưởng là Si (B), cách bậc 1 2,5 cung.

Thế đảo hợp âm Mi trưởng (E)

hop-am-mi-truong-E-the-dao

Hợp âm Mi trưởng – thế đảo 1

hop-am-mi-truong-E-the-dao-2

Hợp âm Mi trưởng – thế đảo 2

>>> Review Khóa học Piano online 10 ngày biết đàn

Xem thêm:


Leave a Reply