Hợp Âm Một khúc tương tư (一曲相思)

capo 1

 

[Dm]Zhè rén jiān niǎo niǎo chuī yān

[Am]fēng huā xuě yuè làng màn

Chī [Bb]qíng rén duō bàn tān [C]liàn

Ài [Am]hèn qíng chóu dōu hǎo kàn

Yòu [Dm]ràng nǐ tòng bù yù shēng

Yòu [Am]ràng nǐ chèn zuì zhuāng fēng

Zhōng [Bb]yǒu tiān tuō tāi huàn [C]

Zhí dào [A]kū zhe xiào cái dǒng

 

Yù wèn qīng [Dm]tiān zhè rén shēng yǒu jǐ [F]

Pà zhè qù rì kǔ [C]duō

Wǎng shì tǎo yī bēi xiāng sī [F]

Tǎng ruò zhè [Dm]huí huán xiàng céng jīng zhí [F]zhuó

Xīn zhí niàn nǐ yī [C]

Nà wǒ kě néng shì duō qíng [Dm]le

 

Zhuó jiǔ yī [Dm]bēi yú shēng bù bēi bù [F]

Hé jù ài hèn bié [C]

Yī lù zòng mǎ qù zhēn [F]zhuó

Yī qū xiāng [Dm]sī rù jiāng shuǐ yǔ shān [F]

Zài yóu sǎn xià zǒu [C]guò

Yōu rán rù mèng què huǎng ruò [Dm]zuó

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *