Hợp âm Rê chủ âm thứ 7 – D7

hop-am-re-chu-am-thu-7-d7

Hợp âm Rê chủ âm thứ 7

Cấu tạo hợp âm Rê chủ âm thứ 7 (D7)

Hợp âm Rê chủ âm thứ 7 (D7) có cấu tạo tương tự như hợp âm Rê trưởng (D), chỉ cần thêm âm bậc 7 là Đô (C).

Thế đảo hợp âm Rê chủ âm thứ 7 (D7)

hop-am-re-chu-am-thu-7-d7-the-dao

Hợp âm Rê chủ âm thứ 7 – Thế đảo

>>> Review Khóa học Piano online 10 ngày biết đàn

Xem thêm:


Leave a Reply