Hợp âm Rê chủ âm thứ 7 – D7

hop-am-re-chu-am-thu-7-d7
Hợp âm Rê chủ âm thứ 7

Cấu tạo hợp âm Rê chủ âm thứ 7 (D7)

Hợp âm Rê chủ âm thứ 7 (D7) có cấu tạo tương tự như hợp âm Rê trưởng (D), chỉ cần thêm âm bậc 7 là Đô (C).

Thế đảo hợp âm Rê chủ âm thứ 7 (D7)

hop-am-re-chu-am-thu-7-d7-the-dao
Hợp âm Rê chủ âm thứ 7 – Thế đảo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *