Hợp âm Rê trưởng (D)

hop-am-re-truong-d
Hợp âm Rê trưởng (D)

Cấu tạo hợp âm Rê trưởng (D)

Bậc 1

Một cách dễ dàng để xác định bậc 1 hợp âm trưởng, đó là tên của hợp âm cũng chính là nốt ở bậc 1. Hợp âm Rê trưởng (D) nên có bậc 1 là Rê (D).

Bậc 3

Bậc 3 của hợp âm Rê trưởng (D) là Fa thăng (F#), cách bậc 1 2 cung.

Bậc 5

Bậc 5 của hợp âm Rê trưởng (D) là La trưởng (A), cách bậc 3 1,5 cung.

Thế đảo hợp âm Rê trưởng (D)

hop-am-re-truong-d-the-dao
Hợp âm Rê trưởng – Thế đảo 1
hop-am-re-truong-d-the-dao-2
Hợp âm Rê trưởng – Thế đảo 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *