Hợp âm Si chủ âm thứ 7 – B7

hop-am-si-chu-am-thu-7-b7

Hợp âm Si chủ âm thứ 7

Cấu tạo hợp âm Si chủ âm thứ 7 (B7)

Hợp âm  Si chủ âm thứ 7 (B7) có cấu tạo tương tự như hợp âm Si trưởng (B), chỉ cần thêm âm bậc 7 là La (A).

Thế đảo hợp âm Si chủ âm thứ 7 (B7)

hop-am-si-chu-am-thu-7-b7-the-dao

Hợp âm Si chủ âm thứ 7 – Thế đảo

>>> Review Khóa học Piano online 10 ngày biết đàn

Xem thêm:


Leave a Reply