Hợp âm Si trưởng (B)

hop-am-si-truong-B

Hợp âm Si trưởng (B)

Cấu tạo hợp âm Si trưởng (B)

Bậc 1

Bậc 1 rất dễ để tìm, đó chính là tên của hợp âm trưởng. Bậc 1 của hợp âm Si trưởng là B.

Bậc 3

Bậc 3 của hợp âm Si trưởng (B) là D#, cách bậc 1 2 cung.

Bậc 5

Bậc 5 của hợp âm Si trưởng (B) là F#, có khoảng cách 2,5 cung so với bậc 1.

Thế đảo hợp âm Si trưởng (B)

hop-am-si-truong-B-the-dao

Hợp âm Si trưởng – Thế đảo 1

hop-am-si-truong-B-the-dao-2

Hợp âm Si trưởng (B) – Thế đảo 2

>>> Review Khóa học Piano online 10 ngày biết đàn

Xem thêm:


Leave a Reply