hợp âm Sol chủ âm thứ 7 – G7

hop-am-sol-chu-am-thu-7-g7
Hợp âm Sol chủ âm thứ 7

Cấu tạo hợp âm Sol chủ âm thứ 7 (G7)

Hợp âm Sol chủ âm thứ 7 (G7) có cấu tạo tương tự như hợp âm Mi trưởng (G), chỉ cần thêm âm bậc 7 là Fa (F).

Thế đảo hợp âm Sol chủ âm thứ 7 (G7)

hop-am-sol-chu-am-thu-7-g7-the-dao
Hợp âm Sol chủ âm thứ 7 – Thế đảo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *