Piano sheet Nhật ký của mẹ

Piano sheet Nhật ký của mẹ – Ca khúc có lời bài hát kể về mẹ, thể hiện tấm lòng người con dành cho mẹ.

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!

piano-sheet-nhat-ky-cua-me

Piano sheet Nhật ký của mẹ

piano-sheet-nhat-ky-cua-me-2

piano-sheet-nhat-ky-cua-me-3

piano-sheet-nhat-ky-cua-me-4

>>> Review Khóa học Piano online 10 ngày biết đàn

Xem thêm:


Leave a Reply