Piano sheet Song from a secret garden

Piano sheet Song from a secret garden – bản nhạc có giai điệu sâu lắng dễ dàng chạm đến mỗi người nghe mặc dù sheet nhạc không có quá nhiều các nốt nhạc cũng như kỹ thuật khó. Chính âm hưởng nhẹ nhàng mà có chút khoắc khoải trong tình yêu sẽ làm lay động những tâm hồn yêu âm nhạc.

Đây cũng là một trong những bản nhạc piano đầu tiên thường được các cơ sở dạy đàn dành cho học viên sau khi hoàn thành cơ số bài tập luyện ngón và có kiến thức nền tảng nhạc lý để đọc và hiểu được các ký hiệu có trong sheet nhạc.

Piano sheet Song from a secret garden

Piano sheet Song from a secret garden

Piano sheet Song from a secret garden

Piano sheet Song from a secret garden

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *