Cảm âm Chắc ai đó sẽ về

Gửi bạn đọc cảm âm ca khúc Chắc ai đó sẽ về do Sơn Tùng – MTP trình bày. Nốt nhạc bài hát Chắc ai đó sẽ về.

Mi Rê Mi Sol
Mi Rê Mi Sol
La La La La Sol Fa Sol
Mi Sol La La La Si
Si La Si Si Đố Đố
La Si Đố Đố Đố Đố Si La Sol

Mi Rê Mi Sol
Mi Rê Mi Sol
La La La La Sol Fa Sol
Mi Sol La La La Si
Si La Si Si Rế Đố
La Si Đố Đố Đố Đố Đố Rê Rê

Mi Mi Mi Sol
Mi Rê Rê Rê Sol
Mi Rê Đô Đô Đô Đô Rê Mi Sì…Sì Đô Sì
Là Sòl Là Là Đô Rê
Sì Là Sòl Sòl Sì Đô
Rê Mi Fa Fa Fa Fa Sol Fa Rê Rê Mi Rê

Mi Mi Mi Sol
Mi Rê Rê Rê Rê Sol
Mi Sol La La La La Sol Rê Mi Sol Sol Sol
Mi Rê Mi Rê Mi Rê Là Đô
Mi Rê Mi Rê Mi Rê Sòl Đô
Rê Mi Fa Fa Fa Sol… Mi Rê
Đô Rê Đô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *