Cảm âm Giấc mơ trưa | Thùy Chi

Em nằm em nhớ một ngày trong veo, một mùa nghiêng nghiêng.
mi rề đô rê son, rê son đô đô, re son rê rê

Cánh đồng xa mờ, cánh cò nghiêng cuối trời..
mi rê đô rê la, la rê đô rê son

Em về nơi ấy, một bờ vai xanh, một dòng tóc xanh..
mi rê đô rê son, rê son đô đô, rê son rê đô

Đó là chân trời hay là mưa cuối trời?.
mi rê đô rê la, la rê đô rê son

Và gió theo em trôi về con đường
son són mi mi mi rê đô rê đô

Và nắng theo em trên dòng sông vắng..
son són mi mi, mi rê đô rế mi

Mùa đã trôi đi trong miền xanh thẳm..
la mí rế rế rế đô la đô rê

Mùa đã trôi đi những lần em buồn..
la mí rế rế rế đô la đô sòn

Từng dấu chân xưa trên đường em về.ốn
son són mi mi mi rê đô rê đô

Giờ đã ra hoa những cành hoa vắng..
son són mi mi mi rê đô rê mi

Người đã đi qua những lời em kể..
la mí rế rế rế đô la đô rê

Này giấc mơ trưa bao giờ em về?.
la mí rế rế rế đô la đô sòn

Một tiếng chuông chùa.
sòn són rế đô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *