Hợp Âm Anh Về Với Em

Hợp Âm Anh Về Với Em

[tone]

Anh về với [D]em,

như chim liền [Em]cánh như [A7]cây liền [D]cành.

Như đò với [Bm]sông,

như nước xuôi [Em]dòng vào [A]lòng biển [D]xanh. [D7]

[Em]ơi trăng còn [Em]sáng nên tình [A7]yêu vẫn còn [D]mang,

[Em]ơi sương còn [Em]xuống nên tim [A7]côi mong sưởi [Bm]ấm.

Ta xa nhau lâu [A7]rồi,

ta mong nhau lâu rồi, gần nhau đêm nay thôi…

Anh về với [D]em,

mai ta lại [Em]cách xa nhau muôn [D]trùng.

Bao ngày nhớ [Bm]nhung,

vơi hết tâm [Em]sự vừa [A]cạn một [D]đêm.

Sao em anh lại [Em]khóc khi anh [A7]ra đi vì [D]em?

Hay chăng ân tình [Em]lớn hơn không [A7]gian đôi mình [Bm]cách?

Mai nay anh đi [A7]rồi,

mai nay anh đi rồi, mai [Gm]nay anh lại [D]đi…

Không trách em yếu [A7]mềm khi con tim đơn [D]côi.

Không muốn em dối [A7]lòng khi mang mang buồn [Bm]tủi.

Anh muốn em hiểu [Em]rằng đời chiến sĩ phong [D]sương,

Nên một lần về [Bm]thăm bằng vạn ngày gần [Em]nhau.

[Em]biết không những [A7]chiều, khi sương thu giăng [D]giăng,

Anh nhớ xưa chúng [A7]mình hay đi trên đường [Bm]vắng,

Anh nhớ xưa một [Em]lần lặng ngắm ánh mây [D]trôi

Làm [Em]người yêu lính [A7]chiến mấy ai trọn [D]đôi….

Bây [A]giờ cách [D]xa,

chim kia lìa [Em]cánh cây [A7]kia lìa [D]cành.

Bây giờ cách [Bm]xa, đôi lứa đôi [Em]miền nhạt [A]nhòa chiều [D]mưa

Xin cho ân tình [Em]sẽ bao la [A7]như sương đầu [D]núi,

Xin cho ân tình [Em]sẽ không [A7]tan mau như bọt [Bm]nước.

Anh đi anh lại [A7]về,

em ơi tơ duyên đầu, xin [Gm]trăm năm bền [D]lâu…

Anh đi anh lại [A7]về,

em ơi tơ duyên đầu, xin [Gm]ghi trong lòng [D]nhau…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *