Hợp Âm Bắc Mộc Nam (北木南)

Hợp Âm Bắc Mộc Nam (北木南)

[F]..Dēngguāng màn man zhào [C]liàng shúxī de [Dm]jiē [Am]

áoguò [Bb]chūnqiū [F]táo bùguò zhè [Gm]gūdān de [C]

[F]…wūyún jiànjiàn sàn[C]le lùchūle [Dm]yuè [Am]

kuàguò [Bb]shānhé [F]sàn nánběi [Gm]jiē kāile yuán [C]quē

běifāng de [F]mù nánfāng de [C]shù jiǔ lǐ [Dm]dōu shì tā de [Am]hútú

[Bb]lái dào zhè chéngshì [F]sī suìle yòuzhì [Gm]xúnzhǎozhe tā de guī[C]

běifāng de [F]mù nánfāng de [C]shù zhú chéng [Dm]tā hé tā de [Am]quánbù

[Bb]liǎng nián yǐ guòqù [F]shíjiān bèi qīngsù [Gm]zuǐ lǐ de tián [C]…shì céngjīng de [F]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *