Category Archives: Điệu Chachacha

Hợp Âm Chủ Nhật Này Trẫm Nhớ Ái Khanh Không ?

Hợp Âm Chủ Nhật Này Trẫm Nhớ Ái Khanh Không ? [tone] Tone gốc C# [...]

Hợp Âm MOJITO

Hợp Âm MOJITO [tone] Intro: [Am] [Dm7] [E7] [Am7] [Dm7] [G6] [Cmaj7] [Bm7b5] [E7] [Am7] [...]

Hợp Âm Thần Tài Đến

Hợp Âm Thần Tài Đến [tone] Mùa xuân [Bb]đến, Thần Tài đến, sẽ mang giấc [...]

Hợp Âm Sáng Rừng

Hợp Âm Sáng Rừng [tone] tone Đức Tuấn : Gm (capo 3 chơi Em) chachacha [...]

Hợp Âm Mỹ Lan Mỹ Lan tôi yêu nàng

Hợp Âm Mỹ Lan Mỹ Lan tôi yêu nàng [tone] Tone Elvis Phương là Bb. [...]

Hợp Âm Chiếc xuồng

Hợp Âm Chiếc xuồng [tone] tone [Am] Chiếc [C] xuồng trên bến chông [Am] chênh [...]

Hợp Âm Một Ngày Rất Khác (Tài Smile)

Hợp Âm Một Ngày Rất Khác (Tài Smile) [tone] tone TÀI SMILE ft BÍCH NGỌC: [...]

Hợp Âm I Need To Know

Hợp Âm I Need To Know [tone] Capo 1 Tone [Am] [F]They say around the [...]

Hợp Âm Phố xuân

Hợp Âm Phố xuân [tone] 1. [Gm]Bước cùng [F]xuân [Dm]trên phố bao người [Gm]xa lạ [...]

Hợp Âm Little wonder

Hợp Âm Little wonder [tone] Tone gốc: A Capo 2 chơi [G] Intro: [G] [Am7] [...]