Category Archives: Điệu Disco

Hợp Âm Darling My Sugar

Hợp Âm Darling My Sugar [tone] [C]Show me show me love Show me show me [...]

Hợp Âm Xuống Phố Phải Tươi

Hợp Âm Xuống Phố Phải Tươi [tone] [Am]Năm hết Tết đến [C]gửi người thương mến [...]

Hợp Âm Million Roses (Tiếng Nga)

Hợp Âm Million Roses (Tiếng Nga) [tone] Capo 1 [Am]Жил-был художник один, Домик имел и [...]

Hợp Âm Chớ Tin

Hợp Âm Chớ Tin [tone] Capo 4 tone [Em] Chớ tin [Em6]những tiếng yêu kia [...]

Hợp Âm Christmas Valentine

Hợp Âm Christmas Valentine [tone] [G]Right outside my window all the snow is coming down [...]

Hợp Âm Vui Vẻ Hok Quạo

Hợp Âm Vui Vẻ Hok Quạo [tone] Đi [Am]chơi không được quạo vui lên không [...]

Hợp Âm 300 Mùa Hoa Thành Phố Của Em

Hợp Âm 300 Mùa Hoa Thành Phố Của Em [tone] Capo 2 [C]Qua bao nhiêu [...]

Hợp Âm Ribbons Of Blue

Hợp Âm Ribbons Of Blue [tone] [C]Ribbons of blue re [F]minds me of [C]you [C]Ribbons [...]

Hợp Âm vì anh không thể

Hợp Âm vì anh không thể [tone] Bài này mình tự sáng tác, chơi nhịp [...]

Hợp Âm Phiêu Du (Live It Up)

Hợp Âm Phiêu Du (Live It Up) [tone] Capo 1 Tone [Dm] [Bb]Ta nghe đâu [...]