Category Archives: Điệu Disco

Hợp Âm Lý Do Anh Xuất Hiện

Hợp Âm Lý Do Anh Xuất Hiện [tone] Capo 2 Em có [C]biết tại sao [...]

Hợp Âm Cô Gái Gu Chì Vs Chàng Trai Đôn Chề

Hợp Âm Cô Gái Gu Chì Vs Chàng Trai Đôn Chề [tone] Hop am viết [...]

Hợp Âm Và Tôi Cũng Yêu Em

Hợp Âm Và Tôi Cũng Yêu Em [tone] Tôi [C]yêu xem một cuốn truyện [Am]hay, [...]

Hợp Âm Reality

Hợp Âm Reality [tone] (Capo 4) (Intro) [C] [Em] [Am] [F] 2x (Chorus) Decisions as [...]

Hợp Âm Anh Không Đòi Quà

Hợp Âm Anh Không Đòi Quà [tone] Vòng hợp âm: [Am] [Dm] [G] [C] [Am]Only [...]

Hợp Âm Vì Tôi Còn Sống

Hợp Âm Vì Tôi Còn Sống [tone] Intro: [C] [G] [Am] [F] Vòng hợp âm: [...]

Hợp Âm Lời Yêu Thương

Hợp Âm Lời Yêu Thương [tone] Intro: x2 [C] – [F] – [G] – [C] [...]

Hợp Âm Làm Người Yêu Anh Nhé Baby

Hợp Âm Làm Người Yêu Anh Nhé Baby [tone] Tone gốc D : Capo 2 [...]