Category Archives: Điệu Disco

Hợp Âm Mua Blackmores, Đến Pharmacity

Hợp Âm Mua Blackmores, Đến Pharmacity [tone] Ngày mệt [F]ghê lê chân đi lê [Bb]thê [...]

Hợp Âm Sẵn Sàng Bùng Nổ

Hợp Âm Sẵn Sàng Bùng Nổ [tone] Capo 4 Xếp những [G]nỗi buồn. Để vào [...]

Hợp Âm Tết Bát Nháo

Hợp Âm Tết Bát Nháo [tone] Capo 2 [G]Và ngày Tết con chúc ông [Em]bà [...]

Hợp Âm Tự Giác Cách Ly

Hợp Âm Tự Giác Cách Ly [tone] [G]Cứ mỗi sáng lên trên mạng thấy tin [...]

Hợp Âm Mocha (YMCA – Despicable me 2)

Hợp Âm Mocha (YMCA – Despicable me 2) [tone] Capo 1 [F]Mocha, fa les duo [...]

Hợp Âm Cậu Đã Có Người Yêu Chưa

Hợp Âm Cậu Đã Có Người Yêu Chưa [tone] Cậu [C]ơi, cậu đã có người [...]

Hợp Âm Chicken Noodle Soup

Hợp Âm Chicken Noodle Soup [tone] I let it [Em]rain, I clear it out I [...]

Hợp Âm Ding Dong Giáng Sinh Sum Vầy

Hợp Âm Ding Dong Giáng Sinh Sum Vầy [tone] Capo 1 Ding ding [F]dong! Chào [...]

Hợp Âm Open The Door

Hợp Âm Open The Door [tone] Capo 3 [Em]oneuldo jakku ireoke [Am]haru haruga [B7]heulleoman ganeunde [...]

Hợp Âm Để Mị Ăn Tết

Hợp Âm Để Mị Ăn Tết [tone] [G]Cuối năm bước chân ra đường thấy không [...]