Category Archives: Điệu Disco

Hợp Âm Điều Ước Của Mùa Xuân

Hợp Âm Điều Ước Của Mùa Xuân [tone] [G] Ô hay mùa xuân đang về [...]

Hợp Âm 1 2 3

Hợp Âm 1 2 3 [tone] [E]Hey nhiều khi em lại hay [F#m]nhớ về Tình [...]

Hợp Âm SCREAM

Hợp Âm SCREAM [tone] Capo 1 [Em]SCREAM ah ah ah ah, ah ah ah ah [...]

Hợp Âm Girl I’m Gonna Miss You

Hợp Âm Girl I’m Gonna Miss You [tone] I [A]knew it from the start you [...]

Hợp Âm Căn Phòng Mơ Ước

Hợp Âm Căn Phòng Mơ Ước [tone] Tone [D] [G]Nhắm mắt tôi mơ [D]thấy chiếc [...]

Hợp Âm Ghena Crocodile (English Version)

Hợp Âm Ghena Crocodile (English Version) [tone] Let them [Am]jump , all so clumpsy skipping [...]

Hợp Âm Vui Với Đời

Hợp Âm Vui Với Đời [tone] Capo 3 [Am]Có những giấc [Em]mơ nhỏ nhoi [F]Đợi [...]

Hợp Âm Vui Lên Một Tí

Hợp Âm Vui Lên Một Tí [tone] [Am]Có lúc biết là khó chẳng [Dm]có lối [...]

Hợp Âm Do You Mean

Hợp Âm Do You Mean [tone] Tone gốc B. Capo 4 choi G. Tone [G] [...]

Hợp Âm Đến Trường Làm Gì (Cái Quái Gì Cũng Xảy Ra)

Hợp Âm Đến Trường Làm Gì (Cái Quái Gì Cũng Xảy Ra) [tone] [F#m]Mới sáng [...]