Category Archives: Điệu Pop

Hợp Âm Wonderland

Hợp Âm Wonderland [tone] Capo 3 Intro: [C] [C]Flashing lights and we Took a wrong [...]

Hợp Âm Khúc tự tình

Hợp Âm Khúc tự tình [tone] tone [Em] 1. Một [Am]chiếc nắng lung linh còn [...]

Hợp Âm Dancing With Our Hands Tied

Hợp Âm Dancing With Our Hands Tied [tone] Capo 2. Tone [Cm] [Fmaj7]I, I loved [...]

Hợp Âm Chiều vàng nhung nhớ

Hợp Âm Chiều vàng nhung nhớ [tone] [D] Cơn gió nào đến [Em] đây làm [...]

Hợp Âm Kingdom Come

Hợp Âm Kingdom Come [tone] Capo ngăn 1 Can we [Em]love until there’s [G]nothing left [...]

Hợp Âm Người Con Gái Ấy

Hợp Âm Người Con Gái Ấy [tone] Tone chuan Cm. Capo 3 choi Am. Tone [...]

Hợp Âm Hỡi Người Dối Gian

Hợp Âm Hỡi Người Dối Gian [tone] Tone chuan la C#m – Capo tren 4 [...]

Hợp Âm Tarzan And Jane

Hợp Âm Tarzan And Jane [tone] Capo 1 [Am]Oie oie [Dm]oie oie [G]oie oie ya[C]e [...]

Hợp Âm Don’t Blame Me

Hợp Âm Don’t Blame Me [tone] {Chorus} [Am]Don’t blame me, love[G] made me crazy If [...]

Hợp Âm YOASOBI (夜に駆ける – Yorunikakeru)

Hợp Âm YOASOBI (夜に駆ける – Yorunikakeru) [tone] Capo 1 tone [Bm] (Intro) Shizum[G]u you [A]ni [...]