Category Archives: Điệu Tango

Hợp Âm Bài Tango Cho Riêng Em

Hợp Âm Bài Tango Cho Riêng Em [tone] Một bài tango anh viết cho riêng [...]

Hợp Âm Rặng Trâm Bầu

Hợp Âm Rặng Trâm Bầu [tone] Tone trọng tấn C#m: Capo 4 Tone hiện tại [...]

Hợp Âm Shalala

Hợp Âm Shalala [tone] Intro: [D] [G] [A] [D] x2 Theres a [D] boy in [...]

Hợp Âm Bài Tango Cho Em (Chế)

Hợp Âm Bài Tango Cho Em (Chế) [tone] Em [C]mái tóc hoe vàng nhịp nhu… [...]

Hợp Âm Chiều

Hợp Âm Chiều [tone] Tone gốc G: Capo 5 Trên đường về nhớ [D]đầy Chiều [...]

Hợp Âm Xe Hoa Một Chiếc

Hợp Âm Xe Hoa Một Chiếc [tone] [Em]năm ấy khi thu qua thềm khi gió [...]

Hợp Âm Xa Vắng – Quang Dũng

Hợp Âm Xa Vắng – Quang Dũng [tone] [Dm]Chiều nào bên nhau trên đường phố [...]

Hợp Âm Tình Thiên Thu

Hợp Âm Tình Thiên Thu [tone] [Am]Vẫn biết trên cõi đời thường yêu thường mơ [...]

Hợp Âm Tình Yêu Như Mũi Tên

Hợp Âm Tình Yêu Như Mũi Tên [tone] 1. Cuộc đời chỉ [Em] để mà [...]

Hợp Âm Thà Làm Hạt Mưa Bay

Hợp Âm Thà Làm Hạt Mưa Bay [tone] Tone gốc G#: Capo 1 1. [G] [...]