Category Archives: Hợp âm bài hát

Hợp Âm Tiếc Thu

Hợp Âm Tiếc Thu [tone] Chiều tàn mây thu, man mác buồn [Dm] vương Vật [...]

Hợp Âm Tình Yêu Đến Trong Giả Từ

Hợp Âm Tình Yêu Đến Trong Giả Từ [tone] Mưa vẫn rơi [Dm]mãi trên đường [...]

Hợp Âm Mashup: Nỗi Nhớ Cao Nguyên – Nơi Ấy

Hợp Âm Mashup: Nỗi Nhớ Cao Nguyên – Nơi Ấy [tone] Rồi đi xa thấy [...]

Hợp Âm Bóng Chiều Tà

Hợp Âm Bóng Chiều Tà [tone] tone KL Cm. Capo 3 choi Am tango – [...]

Hợp Âm Người thợ săn và đàn chim nhỏ

Hợp Âm Người thợ săn và đàn chim nhỏ [tone] Một người thợ [Dm] săn [...]

Hợp Âm Hai Phương Trời Cách Biệt

Hợp Âm Hai Phương Trời Cách Biệt [tone] Tone chuan la C#. Capo 1 choi [...]

Hợp Âm Bài Tình Ca Mùa Đông

Hợp Âm Bài Tình Ca Mùa Đông [tone] hợp âm chia ở tone [Am] Bài [...]

Hợp Âm Tango tím

Hợp Âm Tango tím [tone] Hợp âm chia ở Tone [Am] Bài tango [E] tím [...]

Hợp Âm Ai Đi Ngoài Sương Gió

Hợp Âm Ai Đi Ngoài Sương Gió [tone] Tone gốc Gm: Capo 3 Trời thu [...]

Hợp Âm Before you go

Hợp Âm Before you go [tone] capo 1 Quạt: X_XLXL Chorus mỗi hợp âm đánh [...]