Hợp Âm Bar Bar Bar (빠빠빠)

Hợp Âm Bar Bar Bar (빠빠빠)

[tone]

Hợp âm viết ở Tone [Gm]

Dagachi [Dm]won ppappappappa ppappappappa

Nalttar a tu ppappappappa ppappappappa

Sorichy eo [Gm]ho (ho) ttwieobwa kung (kung)

Nalttara hae(hae) eommado papado gachi

[Dm]Go ppappappappa ppappappappa

Sinnage go ppappappappa ppappappappa

Sorichy eo [Gm]ho (ho) ttwieobwa kung (kung) nalttara hae(hae)

Pap! Pap! Keureyongpap! Get, set, ready go

[Gm]Jeomping ye jeomping ye everybody

Jeomping ye jeomping da gachi ttwieottwieo

[Dm]Jeompin g ye jeomping ye everybody

[Cm]I don’t [Dm]want to [Bb]stick at [Am7b5]home, now

[Gm]Jeomping ye jeomping ye everybody

Jeomping ye jeomping da gachi ttwieottwieo

[Dm]Jeompin g ye jeomping ye everybody

[Cm]I don’t [Dm]want to [Bb]stick at [Am7b5]home, now

[Cm]I don’t [Dm]want to [Bb]stick at [Am7b5]home, now

Geokjeongeun [Dm]no ppappappappa ppappappappa

Gomindo no ppappappappa ppappappappa

Useobwa [Gm]ho(ho) deokeuge ye(ye) nalttara hae(hae)

Get, set, ready go

[Gm]Jeomping ye jeomping ye everybody

Jeomping ye jeomping da gachi ttwieottwieo

[Dm]Jeompin g ye jeomping ye everybody

[Cm]I don’t [Dm]want to [Bb]stick at [Am7b5]home, now

[Cm]I don’t [Dm]want to [Bb]stick at [Am7b5]home, now

[Gm]Nal ttara follow du soneul olligo

Ttwittwittwi ttwieobogo mamkkeot sori chyeobogo

[Dm]Hey, you guys beoseona day life dagachi let’s say ready go

[Gm]Jeomping ye jeomping ye everybody

Jeomping ye jeomping da gachi ttwieottwieo

[Dm]Jeompin g ye jeomping ye everybody

[Cm]I don’t [Dm]want to [Bb]stick at [Am7b5]home, now

[Gm]Jeomping ye jeomping ye everybody

Jeomping ye jeomping da gachi ttwieottwieo

[Dm]Jeompin g ye jeomping ye everybody

[Cm]I don’t [Dm]want to [Bb]stick at [Am7b5]home, now

[Cm]I don’t [Dm]want to [Bb]stick at [Am7b5]home, now

One, two, three ye

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *