Hợp Âm Bum Bum

Hợp Âm Bum Bum

[tone]

Capo 3

tone [Am]

vòng hợp âm [Am] [F] [G] [D]

Bang [Am]Bang Ba Lang, Bang [F]Bang Ba Lang

Bang [G]Bang Ba Lang, Bang [D]Bang Bang Bang

I see you to [Am]night. You bring me to [F]life

And groove let the [G]music’s gonna in me

Hi [D]baby let’s me free

I feelin’ to [Am]night. I’m better than [F]life

Romantic, crazy, [G]beautiful and true

So [D]only I need you…

Bang [Am]Bang Ba Lang, Bang [F]Bang Ba Lang

Bang [G]Bang Ba Lang, Bang [D]Bang Bang Bang

So give me some [Am]times. I’m loosin’ my [F]mind

And groove let the [G]music’s gonna in me

Hi [D]baby let’s me free

I dreamin’ to [Am]find. This love of [F]mind

Romantic, crazy, [G]beautiful and true

So [D]only I need you…

Bang [Am]Bang Ba Lang, Bang [F]Bang Ba Lang

Bang [G]Bang Ba Lang, Bang [D]Bang Bang Bang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *