Hợp Âm Cà Phê Này Đậm Phết

Hợp Âm Cà Phê Này Đậm Phết

Xung quanh [D]anh toàn cà phê ey

100% nguyên chất ey

Cà phê [A]đậm, như là BOSS ey

Đậm đà như là BOSS ey

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *