Hợp Âm Cuộc tình tàn (Je sais)

Hợp Âm Cuộc tình tàn (Je sais)

Tone Elvis Phuong là Cm. Capo 3 chơi Am

Intro: [Am] [F] [B7] [E7]

1. [Am]Cuộc tình mà tôi đã biết [E7]tàn rồi

[Am]Cuộc tình [G]mà tôi đã nghe [C]tàn phai [E7]

Than [F]ôi! Tôi biết tôi [Em]vẫn mong ước

Ước [Dm]mong, [G]nhưng biết sẽ mơ [C]hoài công [E7]

2. [Am]Một mình mà lo đi giữa [E7]cuộc đời

[Am]Buồn ơi [G]tôi chơi vơi giữa [C]dòng đời [E7]

Than [F]ôi! Tôi khóc cho [Em]tới khi sáng

Tôi [F]oán ghét, tôi ghét tôi trong màn [E7]đêm [F] [E7]

ĐK: Mà Lòng chua [Dm7]xót với đớn [G]đau trong hồn [Em]tôi

Hỡi [Am]ôi! khi đời [Dm]tôi đã [G]xa vắng anh [Cmaj7]rồi

Và lòng chua [Dm7]xót mãi đớn [G]đau đã từ [Em]lâu

Hỡi [Am]ôi! Ôi tình [Dm]hoa sẽ [G]phai tàn [F7]mau [E7]

3. [Am]Cuộc tình dù tôi đã biết [E7]tàn rồi

[Am]Cuộc tình [G7]mà tôi lẽ ra [C]còn nuôi [E7]

Than [F]ôi! Tôi biết tôi [Em]đã lầm lỡ

Tôi [F]biết tôi sẽ giết đi tình [E7]tôi [F] [E7]

4. [Am]Cuộc tình mà tôi đã biết [E7]tàn rồi

[Am]Cuộc tình [G]mà tôi đã nghe [C]tàn phai [E7]

Than [F]ôi! Tôi biết tôi [Em]sẽ quên hết

Tôi [Am]biết tôi sẽ không [F]khóc

Tôi biết yêu sẽ chưa [E7]chết

Tôi còn [Am]yêu. còn [Am]yêu. còn [Am]yêu …

—————–

Intro: [Am] [F] [B7] [E7]

1. [Am]Je sais que cette fois, c‘est [E7]la fin

[Am]Je sais [G]que l‘on n‘y peut [C]plus rien [E7]

Je [F]sais, mais je ne [Em]peux pas croire

Je [Dm]sais [G]qu‘il n‘y a plus d‘es- [C]poir [E7]

2. [Am]J‘ai peur, si peur seul dans [E7]la vie

[Am]J‘ai froid, [G]si froid tout [C]seul, la nuit [E7]

Je [F]pleure de haine au [Em]petit jour

Je te [F]hais en gémissant d‘a- [E7]mour [F] [E7]

Refrain: Oh, j‘ai si [F]mal, si [G]mal

De pen- [Em]ser qu‘un [Am]autre dé- [F]

Te [Dm]serre [G]dans ses [C]bras [E7]

Oh, j‘ai si [F]mal, si [G]mal

Et pour- [Em]tant

De- [Am]puis bien long- [Dm]temps

Je [G]sais, je [F7]sais [E7]

3. [Am]Je sais que je n‘ai ja- [E7]mais su

[Am]Je sais [G]que je n‘aurais pas [C][E7]

Je [F]sais [G]que souvent, [Em]j‘ai eu tort

Je [F]sais que notre amour est [E7]mort

Refrain: Oh, j‘ai si [F]mal, si [G]mal

De pen- [Em]ser qu‘un [Am]autre dé- [F]

Te [G]serre dans ses [C]bras [E7]

Oh, j‘ai si [F]mal, si [G]mal

Et pour- [Em]tant

De- [Am]puis bien long- [Dm]temps

Je [G]sais, je [E7]sais

4. Je [Am]sais que l’on n’y peut [E7]plus rien

[Am]Je sais que cette fois, c’est la [C]fin [E7]

Je [F]sais, [G]je devrais [Em]t’oublier

[Am]Je ne devrais pas [F]pleurer

Je ne devrais pas [E7]crier

* Mais je [Am]t’aime, je [G]t’aime, je [F#dim]t’aime …. [Am]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *