Hợp Âm Đêm say tình ái (Help me make it through the night)

Hợp Âm Đêm say tình ái (Help me make it through the night)

Tone Ngọc Lan là B. Capo 2 chơi A

1. Người có biết em đang ngóng [A]chờ

Bao ước [A7]mơ vây kín tâm [D]hồn

[Bm]Với nỗi nhớ mong tràn cõi [E]lòng

[D]Hãy đến [E7]cho em vơi sầu [A]nhớ [D] [A]

2. Người ơi đến bên anh hỡi [A]người [A7]

Cho bóng [A7]đêm xa khuất trong [D]đời

[Bm]Hãy đến với yêu thương ngát [E]nồng

Với nắng [E7]sớm tươi sáng rạng [A]ngời [A7]

ĐK: Một lần thôi cho em, anh [D]nhé

Để giữ mãi cho đến thiên [A]thu

Em xin [F#7]anh đừng nên lừa [B]dối em

Cho em [B7]yêu anh đến trọn [E7]đời

———————

1. Take the ribbon from your [A]hair [A7]

Shake it [A7]loose, let it [D]fall

[Bm]Lay it soft against my [E]skin

Like the [E7]shadow’s on the [A]wall [D] [A]

2. Come and lay down by my [A]side [A7]

Till the [A7]early morning [D]light

[Bm]All I’m taking is your [E]time

Help me [E7]make it through the [A]night [A7]

Chorus: I don’t care what’s right or [D]wrong

I won’t try to under- [A]stand

Let the [F#7]devil take to- [B]morrow

‘Cause to- [B7]night I need a [E7]friend

3. Yesterday is dead and [A]gone [A7]

And to- [A7]morrow’s out of [D]sight

[Bm]And it’s sad to be a- [E]lone

Help me [E7]make it through the [A]night [D] [A]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *