Hợp Âm Hà Nội Mùa Gián

Hợp Âm Hà Nội Mùa Gián

tone [Em]

Hà Nội mùa [B7]này, lắm gián thôi [Em]rồi [E7]

Cái nóng tràn [Am]về, sinh sôi [D]thêm 1 lũ súc [G]vật [E]

Khi nó bay [Am]lên, ta ngỡ [D]như mạng mình sắp [G]mất [Em]

Tình cờ tiếp [B7]xúc… thì [B7]chạy sấp mặt [Ạm]***

Hận cuộc đời [Em]này tại sao nuôi [Am]gián

Chúng [D]đến bên ta thật [G]to gan

Giết [Em]chúng xong ta lại [Am]hoang mang

[B7]Dọn xác, [B7]1 khâu kinh [Em]hoàng

Nhiều lần chạm [E7]mặt định đập cho [Am]phát

Phút [D]chốc nó đã lặn [G]đi đâu

Lo [Em]lắng nên giấc ngủ [Am]không sâu

[B7]Sợ nó… [B7]Mò đến… Nửa [Em]đêm

Hà Nội mùa [Em]này nhiều khi phát [Am]ngán

Ngóc [D]ngách nơi đâu cũng [G]thấy gián

Nóng [Em]bức xong mưa ngập [Am]tan hoang

Dừng [B7]như…. tận thế đã [Em]sang

Đêm nghe tin [E7]mất điện hoang mang [Am]quá

Bóng [D]tối vây quanh tựa [G]phim ma

Cái [Em]nóng như điên lại [Am]không tha

[B7]Sợ gián…. [B7]Sợ ma…. Sợ mùa [Em]Hạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *