Hợp Âm Happy Birthday

Hợp Âm Happy Birthday

Happy [C]Birthday to [G]You !

Happy [G]Birthday to [C]You !

Happy [C]Birthday Happy

[F]Birthday Happy [C]Birthday [G]to [C]You !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *