Hợp Âm Khi vắng em

Hợp Âm Khi vắng em

[Em] Đóa hoa em cầm [E7] đã phai tàn rất [Am] vội

[B] Cánh hoa buồn rụng [B7] xuống như một nét [Em] môi

[E]Phố không vui cười [E7] ánh trăng thì héo [Am] vàng

[B] Vắng em rồi là [B7] vắng theo một mùa huy [Em] hoàng

Không có em thế gian bỗng [B7] dưng vô hình

Nắng [B7] sẽ quên về thắp [Em] lung linh

Không có em thế gian héo [B7] hon âu ầu

Nắng [B7] mưa phai màu [E] nhớ em

Khi vắng em thấy đêm trắng [E7] trôi ơ hờ

Giấc [E7] mơ không trọn [Am] cuốn em vào [B]

Khi vắng em vắng đi trái [B] tim ân cần

Vắng [B7] đi hoa mộng tình [Em] nhân

Da đá đà [B] đa [B7]

Đà đa đá [Em] đa

Da đá đà [B] đa [B7]

Đà đa đá đà [Em] đa

[E] Có khi em ngồi [E7] hát âm thầm giữa [Am] chiều

[B] Tiếng ca mềm đậu [B7] xuống hoa thành tiếng [Em] thơm

[E]Có khi mong chờ [E7] có khi nhìn giá [Am] lạnh

[B] Mất em rồi là [B7] vắng đi một niềm an [Em] lành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *