Hợp âm Mi thứ – Em

Hợp âm Mi thứ - Em
Hợp âm Mi thứ – Em

Cấu tạo hợp âm Mi thứ – Em

Bậc 1: Mi (E) là bậc 1 của hợp âm Mi thứ (Em).

Bậc 3: Bậc 3 của Mi thứ (Dm) là Sol (G), có khoảng cách 1,5 cung so với bậc 1.

Bậc 5: Bậc 5 của Mi thứ (Dm) là Si (B), cách 2 cung so với bậc 3.

Thế đảo hợp âm Mi thứ – Em

Hợp âm Mi thứ - Em
Thế đảo hợp âm Mi thứ – Em

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *