Hợp Âm Mưa Đêm Paris

Hợp Âm Mưa Đêm Paris

Tông gốc Fm : Capo 1 chơi Em

Intro [Em] [Am] [D] [G] [C] [Am] [F#m7b5] [B7]

[Em]Gùshì de jiéwěi zài tiětǎ [Am]xià nào bù hé

[D]nǐ hé wǒ jiùcǐ juébié [G]zài yǔ de qiūmò

[C]cóng hémù dào lāchě dào [Am]rèncuò bèi tuītuō

[F#m7b5]suànle ba xián wǒ [B7]luōsuo

[Em]wǒ shì běn bèi fān jiù de yángpí [Am]juǎn xiǎoshuō

[D]suíshǒu dǎomài zài cáozá [G]de bālí jiētóu

[C]xǐle xīn yànle jiù [Am]bèi qiānzhe bízi zǒu

[F#m7b5]suànle ba jìmò [B7]guǎi yòu

bālí yè yǔ de [Em]wǒ fǎnghuáng zài chàlù [Am]kǒu

bèi nǐ lěngquè de [D]shǒu chàndǒuzhe wǒ [G]nánguò

tóu yě bù huí de [C]zǒu bǎibān kěnqiú de [Am]liú

wǒ xiǎng sī [F#m7b5]shǒu bùguò yǐ lǒu [B7]kōng

bālí yè yǔ de [Em]wǒ kàn gūdú de [Am]yānhuǒ

fēngjǐng yǐ biàn [D]lěngmò nǐ gùyì zài [G]shǎnduǒ

tóu yě bù huí de [C]zǒu bǎibān kěnqiú de [Am]liú

zuò gè [B7]péngyǒu dōu nányǐ [Em]kāikǒu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *