Hợp Âm Nam Bộ Kháng Chiến

Hợp Âm Nam Bộ Kháng Chiến

Mùa thu [Dm]rồi ngày hăm ba

Ta đi [Dm]theo tiếng kêu sơn hà nguy biến

Rền khắp trời lời hoan [C]hô dân quân nam

Nhịp chân tiến lên trận [Dm]tiền

Thuốc súng [Dm]kém, chân đi [F]không

Mà lòng [Am]người giàu lòng vì [Dm]nước

Nóp với giáo mang ngang [F]vai

Nhưng thân [Gm]trai nào [Am]kém oai [Dm]hùng

Cờ thắm tung bay ngang [F]trời sao vàng xao [Dm]xuyến

Khắp nơi bưng biền, một [Am]lòng nguyện với tổ [Dm]tiên

Thề [Bb]quyết thắng [C]quân ngoại [Dm]xâm

Ta đem [F]thân ta liều cho [Dm]nước

Ta đem [F]thân ta đền ơn trước

Muôn thu [Gm]sau lưu tiếng anh [Am]hào

Người dân [Bb]Việt [Am]lắm chí [Dm]cao

Thề [Bb]quyết chống quân gian [Dm]tham

Ta đem [F]thân ta liều cho [Dm]nước

Ta đem [F]thân ta đền ơn trước

Xây giang [Gm]sơn hạnh phúc muôn [Am]đời

Nền độc [Bb]lập [Am]khắp nước [Dm]nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *