Hợp Âm Người rao truyền thập tự giá

Hợp Âm Người rao truyền thập tự giá

Cám ơn tất cả những thầy cô, những người bạn, những người anh chị em

từ Hàn Quốc xa xôi. Tôi yêu các bạn rất nhiều. God bless all of you. Hallelujah

Giê xu [Bm]Chúa đã kêu gọi tôi, kẻ xấu [A]nhất trong tội [G]nhân

sống đơn hèn đắm [A]chìm trong tối [D]tăm.

Một lòng khẩn [Bm]thiết trông mong dựa nương

thập giá [A]Chúa tôi truyền rao chẳng ngại [G]ngùng

Thánh [F#m]Linh Chúa đi [Bm]cùng

Thập giá [Bm]Chúa vẫn mãi truyền rao, dù phố [A]núi hay làng [G]quê,

tôi không hề gian lao [A]vì danh Chúa [D]thôi

Lòng quyết [Bm]chí gieo rắc mùi thơm thập giá [A]Chúa

qua đời tôi sẽ lan [G]tràn khắp [F#m]trên thế gian [Bm]này

Giờ tôi [G]sống sẽ sống vì [A]Chúa,

dẫu chết [Bm]tôi cũng chết cho [D]Ngài,

luôn cả [G] tử sinh tôi [A]thuộc về Chúa [D]thôi.

Thập tự [G]kia quyền [A]phép,

Thánh giá [Bm]kia hy [D]vọng, luôn sống [G]động trong tôi chỉ là [A]Giê xu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *