Hợp Âm Nỗi đau dịu dàng (Killing me sotfly with his song)

Hợp Âm Nỗi đau dịu dàng (Killing me sotfly with his song)

Tone Roberta Flack là F#m. Capo 2 chơi Em

tone [Em]

1. [Em7]Ngồi nghe anh [A7]hát thiên tình ca [Dmaj7]ngỡ như đất [Gmaj7]trời giao hòa

[Em]Và tai nghe [A]thấy một rừng âm vang [Bm]khúc hát dâng đời ta

[Em7]Cỏ cây muôn [A7]loài đều hân hoan [D]nhưng riêng em [F#]tưởng như anh

ĐK: [Bm]Bóp nát sức sống em bằng [Em]tiếng ca

[A7]Bóp nát sức sống em qua điệu [Dmaj7]nhạc

[Bm]Bằng lời dịu dàng anh [E]giết em

Giết chết trái [A]tim em bằng tiếng [G]ca

Ru em trong [D]u mê bằng xót [G]xa

Nhắm mắt với nỗi [C]đau ngọt lịm [B]dạ

2. [Em7]Rồi khi cơn [A7]gió ru tình tôi [Dmaj7]bỗng theo khói [Gmaj7]nhạc xa vời

[Em]Và anh lên [A]tiếng gọi hồn em đang [Bm]khóc bên con vực sâu

[Em]Hay mau lên [A7]đường về uyên khuyên [D]khi nghe thân [F#]xác này vang

—————————————————–

1. [Em7]I heard he [A7]sang a good song [Dmaj7]I heard he [Gmaj7]had a style

[Em]And so I [A]came to see him and [Bm]listen for a while

[Em]And there he [A7]was this young boy [D]stranger [F#]to my eyes

Chorus: [Bm]Strumming my pain with his [Em]fingers

[A7]Singing my life with his [Dmaj7]words

[Bm]Killing me softly with [E]his song

Killing me [A]softly with his [G]song

Telling my [D]whole life with his [G]words

Killing me [C]softly with his [B]song

2. [Em7]I felt all [A7]flushed with fever [Dmaj7]Embarrassed [Gmaj7]by the crowd

[Em]I felt he [A]found my letters and [Bm]read each one out loud

[Em]I prayed that [A7]he would finish [D]But he just [F#]kept right on

3. [Em7]He sang as [A7]if he knew me [Dmaj7]in all my [Gmaj7]dark despair.

[Em]And then he [A]looked right through me as [Bm]if I wasn’t there

[Em]But he was [A7]there, this stranger, [D]singing [F#]clear and loud

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *