Hợp Âm Oh Oh Oh (โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ะ)

Hợp Âm Oh Oh Oh (โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ะ)

[tone]

Capo 2

[Am]La la la la la la [E7]la la la

La la la la la la [Am]la la la

La la la la la la [E7]la la la

La la la la la la [Am]la la la

Oh oh oh [Am]jeb Oh oh oh jeb

Oh oh oh jeb Oh oh oh oh [E7]auy

Ma tarm took [Dm]wan Un nee mun hen tong woy

Oh oh oh [E7]auy Ma tarm wa nhuk tao [Am]rai

Oh oh oh [Am]nuay Oh oh oh oh oh nuay

Oh oh oh nuay Ja tum kub ter yung [E7]ngai

Hai wud rob [Dm]aew lae tarm a-yu tao rai

Tum mai tum [E7]mai hen ter woon wai took [Am]tee

Chob ma [Dm]tarm wa rao nun mee krai

Tum a[C]rai kor ma yoong took tee

Chob ma [Dm]check yoo yarng nee took tee

Mai koi [E7]dee mun mai koi dee Mai dee tao rai

Mae mai hai [Am]pood Mai aow mai aow mai [E7]bok

Mae mai hai bok Chun yung mai pen poo [Am]yai

Mae mai hai pood Yor yung mai toh tao [E7]rai

Tah pai ruk krai Mae tien wa mai hai [Am]bok

[Am]La la la la la la [E7]la la la

La la la la la la [Am]la la la

La la la la la la [E7]la la la

La la la la la la [Am]la la la

Oh oh oh [Am]nhuk Oh oh oh oh oh nhuk

Oh oh oh nhuk Tum mai tum mai tum [E7]mai

Ma tarm trong [Dm]trong Wa chun nun kid yung ngai

Tum mai tum [E7]mai Chob ma woon wai took [Am]tee

Chob ma [Dm]tarm wa rao nun mee krai

Tum a[C]rai kor ma yoong took tee

Chob ma [Dm]check yoo yarng nee took tee

Mai koi [E7]dee mun mai koi dee Mai dee tao rai

Mae mai hai [Am]pood Mai aow mai aow mai [E7]bok

Mae mai hai bok Chun yung mai pen poo [Am]yai

Mae mai hai pood Yor yung mai toh tao [E7]rai

Tah pai ruk krai Mae tien wa mai hai [Am]bok

[Am]La la la la la la [E7]la la la

La la la la la la [Am]la la la

La la la la la la [E7]la la la

La la la la la la [Am]la la la

Mae mai hai [Am]pood Mai aow mai aow mai [E7]bok

Mae mai hai bok Chun yung mai pen poo [Am]yai

Mae mai hai pood Yor yung mai toh tao [E7]rai

Tah pai ruk krai Mae tien wa mai hai [Am]bok

Mae mai hai [Am]pood Mai aow mai aow mai [E7]bok

Mae mai hai bok Chun yung mai pen poo [Am]yai

Mae mai hai pood Yor yung mai toh tao [E7]rai

Tah pai ruk krai Mae tien wa mai hai [Am]bok

[Am]La la la la la la [E7]la la la

La la la la la la [Am]la la la

La la la la la la [E7]la la la

La la la la la la [Am]la la la

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *