Hợp Âm Rừng Khuya

Hợp Âm Rừng Khuya

Nhạc đêm[Bm] tàn hòa cùng ngàn cây trầm lắng

Nhạc reo[C#dim] buồn hòa cùng đường tơ rừng vắng

Sương trời[F#7] khuya rơi khắp đó đây rừng ơi !

Rừng căm[Bm] hờn ngày nào thù lan tràn khắp

Rừng oán[C#dim] thù ngày nào giặc sang tàn phá

Máu đào[F#7] rơi thây phơi

khắp trong rừng[Bm] chiều.

Kìa hồn[G] ai đây trót[A] yêu giống[D] Lạc Hồng

đem thân hiến cho rừng[F#7] hoang.[Bm]

Về cùng[Em] ta đây vui đêm nay cùng[F#7] sống phút

say sưa bên khúc nhạc[Bm] rừng

Bập bùng [Bm]bấp bung

đêm khuya thêm não nùng

Lửa càng bừng[Bm] cháy,

siết tay[A] nhau chúng ta cùng[D] múa

quanh lửa[F#m] hồng cháy trong rừng[Bm] khuya

Lửa cháy[Bm] hồng lửa dục lòng dân đoàn kết

Lửa reo[C#dim] vang lửa gào lòng ta nguồn sống

Lửa tự[F#7] Do muôn năm vẫn reo rừng ơi

Nhạc lắng[Bm] reo trầm hùng tựa ru ngàn thắm

Nhạc reo[C#dim] buồn hòa cùng đường tơ rừng vắng

Nhạc rừng[F#7] khuya mãi reo với ta muôn[Bm] đời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *