Hợp âm Sol trưởng (G)

hop-am-sol-truong-G
Hợp âm Sol trưởng (G)

Cấu tạo hợp âm Sol trưởng

Bậc 1

Bậc 1 là nốt dưới cùng cấu tạo nên hợp âm. Nốt gốc của hợp âm Sol trưởng (G) là G.

Bậc 3

Bậc 3 của hợp âm Sol trưởng là B. Bậc 3 cách bậc 1 2 cung.

Bậc 5

Bậc 5 của hợp âm Sol trưởng là D. Bậc 5 cách bậc 3 1,5 cung.

Thế đảo hợp âm Sol trưởng (G)

hop-am-sol-truong-G-the-dao
Hợp âm Sol trưởng (G) – Thế đảo 1
hop-am-sol-truong-G-the-dao-2
Hợp âm Sol trưởng (G) – Thế đảo 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *