Hợp Âm Tình Cho Không Biếu Không (L’amour C’est Pour Rien)

Hợp Âm Tình Cho Không Biếu Không (L’amour C’est Pour Rien)

[tone]

Tone gốc Ebm: Capo 1

1. [Dm] Ngon như là trái [Gm] táo chín

[C7] Thơm như vườn hoa [Dm] kín

[Bb] Mong manh như dây tơ [A7] chìm

Nhẹ êm như là mây [Dm] tím

Tình là rất cao mù [C] khơi

Tình là thấp như biển [F] vơi

[Bb] Tình tỏa khắp, khắp cuộc [Eb] đời

[Bb] Ði bao la khắp muôn [A7] nơi

ĐK: [Dm] Tình cho không biếu [Gm] không

Ân tình ai cũng cho [Dm] được nhiều

[A7] Tình cho không, biếu [Bb] không

Chớ nên mua [A7] bán tình [Dm] yêu

2. [Dm] Khi em mơ niềm [Gm] yêu dấu

[C7] Em run như là tơ [F] liễu

[Bb] Khi con tim em xoay [A7] động

Và tình yêu vừa lên [Dm] tiếng

Tình cần có hai lời [C] ca

Tình là bãi khô cần [F] mưa

[Bb] Diều chờ gió cong ngoài [Eb] trời

[Bb] Ðêm khuya mong sáng yên [A7] vui

3. [Dm]Ta yêu nhau là [Gm] mong nhớ

[C7] Không băn khoăn hoặc suy [F] nghĩ

[Bb] Như say mê như hy [A7] vọng

Tình yêu như là may [Dm] mắn

Tình là mắt ta vừa [C] che

Tình là biết yêu người [F] xa

[Bb] Người tình vẫn nhớ mong [Eb]

[Bb] Ta không quen biết bao [A7] giờ [Dm]

* Tình cho không không [A7] thiếu

Không bán mua tình [Dm] yêu!

——————–

1. [Dm] Comme une [Gm] salamandre

[C7]L’amour est merveil- [Dm] leux

[Bb] Et renait de ses cendres [A7] comm

l’oiseau de [Dm] feu

Nul ne peut le contrain- [C] dre

Pour lui donner la- [F] vie [Bb]

Et rien ne peut l’etein- [Eb] dre

[Bb] Sinon l’eau de [A7] l’oubli [Dm]

Refrain : L’amour, c’est pour [Gm] rien

Tu ne peux pas le [Dm] vendre

[A7] L’amour, c’est pour [Bb] rien

Tu ne peux [A7] l’ache- [Dm] ter

2. Quand ton corps se [Gm] revelille

[C7] Tu te mets a trem- [F] bler

[Bb] Mais si ton coeur s’e- [A7] veille

Tu te mets a [Dm] rever

Tu reves d’un [C] echange

Avec un autre [F] aveu [Bb]

Car ces frissons [Eb] etranges

[Bb] Ne vivent que par [A7] deux

Refrain : [Dm]L’amour, c’est pour [Gm] rien

Tu ne peux pas le [Dm] vendre

[A7] L’amour, c’est pour [Bb] rien

Tu ne peux [A7] l’ache- [Dm] ter

3. L’amour, c’est l’espe – [Gm] rance [C7]

Sans raison et sans [F] loi [Bb]

L’amour C’est Pour [A7] Rien

Ne se merite [Dm] pas

Il y a sur terre un [C] etre

Qui t’aime a la [F] folie

[Bb] Sans meme te con- [Eb] naitre

[Bb] Pret a donner sa [A7] vie [Dm]

Refrain : L’amour, c’est pour [Gm] rien

Tu ne peux pas le [Dm] prendre

[A7] L’amour, c’est pour [Bb] rien

Mais tu peux le [A7] don- [Dm] ner

* L’amour, c’est pour [A7] rien

L’amour, C’est pour [Dm] rien

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *